10 000 kroków dziennie - ile to kilometrów? Czy to dużo? Ile km powinno zrobić dziecko, a ile osoba dorosła?10 000 kroków dziennie - ile to kilometrów? Czy to dużo? Ile km powinno zrobić dziecko, a ile osoba dorosła?

Średnio przyjmuje się, że jeden krok dorosłej osoby to około 0.7 – 0.8 m, jednak precyzyjna długość kroku może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wzrost, długość nóg, tempo chodzenia itp.

Chcąc oszacować liczbę kroków potrzebnych do pokonania 1 kilometra, możemy użyć średniej długości kroku 0.75 metra (czyli 75 cm). Przy takich założeniach:

1000 m / (0.75 m) = 1333,33 kroki

W przybliżeniu zatem można przyjąć, że potrzebujesz około 1300 kroków, aby pokonać 1 kilometr. Oprócz warunków fizycznych ważna jest też prędkość poruszania się w czasie biegu lub chodu, co determinuje długość kroku. A jak to wygląda w praktyce? Ile powinniśmy robić dziennie kroków, aby zadbać odpowiednio o sylwetkę i swoje zdrowie?

Normy liczby kroków na dzień wg WHO

Zalecana liczba kroków na dzień może różnić się w zależności od rozpatrywanych czynników, takich jak wiek, płeć, poziom aktywności fizycznej i cel zdrowotny. Organizacje zdrowotne często podają ogólne wytyczne dotyczące codziennego ruchu, które obejmują również liczbę wykonywanych kroków.

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz innych organizacji zdrowotnych, dorosłym osobom zaleca się co najmniej 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo. Może to oczywiście obejmować chodzenie.

W przypadku liczby kroków często podaje się wartość w okolicach przynajmniej 10 000 kroków dziennie. To oszacowanie powstało pierwotnie na podstawie badań japońskiego lekarza Yoshiro Hatano w latach 60. i 70. XX wieku, jednak nie ma jednej uniwersalnej wartości, a indywidualne predyspozycje oraz wskazania mogą się różnić.

Warto również zauważyć, że dla niektórych osób, zwłaszcza tych prowadzących siedzący tryb życia, osiągnięcie 10 000 kroków w ciągu dnia może być wyzwaniem. W tego właśnie powodu ważne jest dostosowanie odpowiedniego celu do indywidualnych możliwości i stopnia aktywności fizycznej, jaką wykonujemy w ciągu tygodnia. Przydatna może okazać się również konsultacja z lekarzem, trenerem fitnessu, dietetykiem itp.

Jaka jest średnia długość kroku kobiety?

Przyjmuje się, że średnia długość kroku kobiety wynosi około 0.66 metra (66 cm), przy czym oczywiście wiele zależy od poziomu jej wytrenowania, budowy ciała, w tym wzrostu, długości kończyn, proporcji itp.

Jaka jest średnia długość kroku mężczyzny?

Ogólnie przyjmuje się, że średnia długość kroku dla dorosłego mężczyzny wynosi około 0.78 metra (78 cm).

Efekt jest taki, że do pokonania tej samej odległości mężczyźni wykonają z reguły mniejszą ilość kroków w porównaniu do kobiet.

Jaka jest średnia długość kroku dziecka?

Średnia długość kroku dziecka może znacznie się różnić w zależności od wieku, wzrostu i indywidualnych cech fizycznych. W miarę wzrostu i rozwoju zazwyczaj się ona zwiększa.

 • Niemowlęta i małe dzieci – długość kroku w przypadku niemowląt i małych dzieci jest zazwyczaj niewielka, ponieważ ich ruchy są bardziej niestabilne. W tym przypadku trudno podać konkretne liczby, ponieważ dzieci w tym wieku często jeszcze nie chodzą samodzielnie.
 • Przedszkolaki – w wieku przedszkolnym (3-5 lat) średnia długość kroku zazwyczaj wynosi od 0.3 do 0.5 metra.
 • Dzieci w wieku szkolnym – wraz ze wzrostem i ogólnym rozwojem średnia długość kroku zwykle zwiększa się. Dla dzieci w wieku szkolnym (6-12 lat) może wynosić od 0.5 do 0.7 metra.

Jeśli chcemy dokładniej określić swoją własną średnią długość kroku, możemy to zrobić, mierząc odległość pomiędzy dwoma kolejnymi odciskami stopy (rozpiętość kroku) podczas naturalnego chodzenia i dzieląc pokonaną odległość przez liczbę kroków.

Ile to kroków? Przeliczamy kroki na km [kalkulator]

Zobaczmy, jak powyższe oszacowania długości kończyn dziecka, kobiety oraz mężczyzny mają się do liczby pokonywanych kroków.

1 km – ile to kroków?

 • Kobieta1 000 m / 0.66 m ~ 1 515 kroków, żeby pokonać odległość 1 kilometra
 • Mężczyzna1 000 m / 0.78 m ~ 1 282 kroków, żeby pokonać odległość 1 kilometra
 • Dziecko
  • 1 000 m / 0.3 m ~ 3 333 kroki dla przedszkolaka, żeby pokonać odległość 1 kilometra.
  • 1 000 m / 0.5 m ~ 2 000 kroków dla przedszkolaka i dziecka w wieku szkolnym, żeby pokonać odległość 1 kilometra.
  • 1 000 m / 0.7 m ~ 1 429 kroków dla dziecka w wieku szkolnym, żeby pokonać odległość 1 kilometra.

5 km – ile to kroków?

 • Kobieta5 000 m / 0.66 m ~ 7 576 kroków, żeby pokonać odległość 5 kilometrów
 • Mężczyzna5 000 m / 0.78 m ~ 6 410 kroków, żeby pokonać odległość 5 kilometrów
 • Dziecko
  • 5 000 m / 0.3 m ~ 16 667 kroków dla przedszkolaka, żeby pokonać odległość 5 kilometrów
  • 5 000 m / 0.5 m ~ 10 000 kroków dla przedszkolaka i dziecka w wieku szkolnym, żeby pokonać odległość 5 kilometrów
  • 5 000 m / 0.7 m ~ 7 141 kroków dla dziecka w wieku szkolnym, żeby pokonać odległość 5 kilometrów

10 km – ile to kroków?

 • Kobieta10 000 m / 0.66 m ~ 15150 kroków, żeby pokonać odległość 10 kilometrów
 • Mężczyzna10 000 m / 0.78 m ~ 12820 kroków, żeby pokonać odległość 10 kilometrów
 • Dziecko
  • 10 000 m / 0.3 m ~ 33 333 kroki dla przedszkolaka, żeby pokonać odległość 10 kilometrów
  • 10 000 m / 0.5 m ~ 20 000 kroków dla przedszkolaka i dziecka w wieku szkolnym, żeby pokonać odległość 10 kilometrów
  • 10 000 m / 0.7 m ~ 14 286 kroków dla dziecka w wieku szkolnym, żeby pokonać odległość 10 kilometrów

1 000 kroków – ile to km?

 • Kobieta1 000 kroków x 0.66 m = 660 m
 • Mężczyzna1 000 kroków x 0.78 m = 780 m
 • Dziecko
  • 1 000 kroków x 0.3 m = 300 m dla przedszkolaka
  • 1 000 kroków x 0.5 m = 500 m dla przedszkolaka i dziecka w wieku szkolnym
  • 1 000 kroków x 0.7 m = 700 m dla dziecka w wieku szkolnym

5 000 kroków – ile to km?

 • Kobieta5 000 kroków x 0.66 m = 3 300 m
 • Mężczyzna5 000 kroków x 0.78 m = 3 900 m
 • Dziecko
  • 5 000 kroków x 0.3 m = 1 500 m dla przedszkolaka
  • 5 000 kroków x 0.5 m = 2 500 m dla przedszkolaka i dziecka w wieku szkolnym
  • 5 000 kroków x 0.7 m = 3 500 m dla dziecka w wieku szkolnym

10 000 kroków – ile to km?

 • Kobieta10 000 kroków x 0.66 m = 6 600 m
 • Mężczyzna10 000 kroków x 0.78 m = 7 800 m
 • Dziecko
  • 10 000 kroków x 0.3 m = 3 000 m dla przedszkolaka
  • 10 000 kroków x 0.5 m = 5 000 m dla przedszkolaka i dziecka w wieku szkolnym
  • 10 000 kroków x 0.7 m = 7 000 m dla dziecka w wieku szkolnym

By 4lejdis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *